1. světová válka
Vznik ČS legií
ČS legie v Rusku
ČS legie ve Francii
Se spojenci
Evakuace
Ve svobodné vlasti
Místo epilogu
 

úvod
fotogalerie
kontaktÚVODEM


Čas neúprosně plyne a včerejšky se rychle stávají historií...

Na některá období a události v dějinách našeho státu by snad bylo lépe zapomenout...
Existují však světlá místa v naší historii, kdy se naplno ukázala síla, odvaha a národní hrdost našich lidí, Čechů a Slováků.

Mezi ty, jejichž zásluhy v boji o samostatný stát bývají neprávem opomíjeny, patří českoslovenští legionáři, kteří za 1. světové války bojovali daleko od svých domovů za ideál národní svobody a mnozí z nich se naplnění svého snu nedožili...V souvislosti s realizací expozice Československé legie 1914-1920 na NATO Defense College v Římě a na Velvyslanectví České a Slovenské republiky v Itálii (září 2004), umožnil autor výstavy, plk. MVDr. Milan ŽUFFA-KUNČO, také vám, čtenářům Internetu, nahlédnout do života československých legionářů a shlédnout vzácné dobové fotografie, mapy, dokumenty či artefakty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


english version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*