1. světová válka
Vznik ČS legií
ČS legie v Rusku
ČS legie ve Francii
Se spojenci
Evakuace
Ve svobodné vlasti
Místo epilogu
 

úvod
fotogalerie
kontaktMÍSTO EPILOGU

Prezident T. G. Masaryk v den 10. výročí vzniku České Družiny a Roty Nazdar řekl: "Legionáři jsou muži, kteří pochopili dějinný význam zápasu o spravedlivější uspořádání světa."
Legionáři se stali vojáky republiky a to nejen symbolicky, kdy se na Pražském hradě až do roku 1939 střídala stráž v uniformách ruských, italských a francouzských legionářů. Téměř všichni se stali věrnými obránci státu. Po vypuknutí druhé světové války neváhala řada československých legionářů znovu dát v sázku své životy.
Brzy po této válce je však očekávalo nejtěžší zklamání, když nově vzniklý totalitní režim je považoval za nepřátele státu a dle toho s nimi také jednal...

Po stotisícové armádě legionářů zůstaly jenom drobné památky, dnes již vetché uniformy, vyznamenání, medaile, plakety a hroby rozeseté po celém světě... Přitom nebýt legionářů, nebylo by Československé republiky (dnes České a Slovenské republiky).
Českoslovenští legionáři byli prvními vojáky Spojenců, tvořili předvoj dnešních vojáků České a Slovenské armády v aliančním uskupení NATO.

Svou odvahou, bojovým uměním i odhodláním nasadit život za ideály národní svébytnosti nám mohou být českoslovenští legionáři hrdinnými vzory dodnes. Nezapomínejme na ně a ctěme jejich památku.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*