1. světová válka
Vznik ČS legií
ČS legie v Rusku
ČS legie ve Francii
Se spojenci
Evakuace
Ve svobodné vlasti
Místo epilogu
 

úvod
fotogalerie
kontaktEVAKUACE

Při evakuaci československých legií z Ruska byla vypraveno 40 lodních transportů. Tyto přesunuly celkem 67 730 osob, z toho 56 459 vojáků a 11 271 civilistů. Lodě s evakuovanými vyplouvaly z Vladivostoku těmito třemi směry:

  1. kolem Asie, přes Suezský průplav do Terstu
  2. přes Tichý oceán, Panamský průplav, Atlantický oceán do Terstu nebo Hamburku
  3. přes Tichý oceán, Kanadu, Atlantický oceán do Hamburku

První transport byl vypraven 15. ledna 1919 s raněnými, poslední pak 2. září 1920 s částí jednotek 3. střelecké divize.

Kromě 4 112 padlých legionářů v Rusku několik dalších zemřelo na následky onemocnění ještě v průběhu lodního transportu z Vladivostoku domů. Přitom po šestiletém odloučení od rodin byli již tak blízko domova... Velmi smutné bylo také pochovávání útrapy lodní cesty nepřeživších dětí legionářů do moře - s bíločerveným praporkem a věncem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*