1. světová válka
Vznik ČS legií
ČS legie v Rusku
ČS legie ve Francii
Se spojenci
Evakuace
Ve svobodné vlasti
Místo epilogu
 

úvod
fotogalerie
kontakt1. SVĚTOVÁ VÁLKA

Výstřely, které dne 28. ledna 1914 usmrtily rakouského arcivévodu, nebyly skutečnou příčinou vzniku vojenské mašinérie 1. světové války. Už dávno před tím mělo Německo připraven válečný "Schlieffenův plán", jímž chtělo vojensky překvapit Francii přes neutrální Belgii. Jeho konečným cílem mělo být vytvoření Německé střední Evropy (Mitteleurope), zahrnující tehdejší habsburskou monarchii, Balkán a část východní Evropy ovládané Ruskem.

Také Rakousko-Uhersko považovalo možnou válku za příležitost k "vyřešení" národnostních problémů habsburské říše na úkor slovanských národů. Kromě jiného by tím ukončilo i vleklé konflikty ve dvacetimiliónovém Srbsku.

Ve válečném vyčkávání tak stály proti sobě dvě skupiny velmocí:

  1. "Centrální mocnosti" - Německo a Rakousko-Uhersko
  2. státy "Dohody" - Velká Británie, Francie a Rusko

Postupně byly rozpory mezi znepřátelenými mocnostmi tak hluboké a diplomaticky neřešitelné, že sarajevský atentát na Františka Ferdinanda byl vhodnou záminkou k vyhlášení a zahájení války. Strategický plán německého velení předpokládal, že válku na západní frontě rozhodne rychlý vítězný úder proti Francii a pak přijde na řadu ofenzíva na východě. Tento plán skončil neúspěchem vojenských operací. Slibovaný návrat vojáků z fronty "do švestek" nebo nejpozději "než v roce 1914 opadá listí ze stromů" se neuskutečnil.

Celé čtyři roky žilo 100.000 mužů v zapáchajících, často mokrých zákopech, kde je na každém kroku provázela hrozba dělostřeleckých granátů, kulek ostřelovačů a bojových plynů. Válka pokračovala jako zdlouhavý zákopový boj, plný ztrát, který vedl k úplnému ekonomickému vyčerpání zázemí. Vyžádala si ze strany Německa a států Centrálních mocností 3 500 000 mrtvých vojáků. Na straně Dohody bylo toto číslo 5 250 000. V přepočtu bylo vystřeleno na každého padlého vojáka 50 000 nábojů...

Vyhlášení 1. světové války v datech:

* 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku
* 1. srpna 1914 vyhlásilo Německo válku Rusku
* 3. srpna 1914 Německo vyhlásilo válku Francii
* 4. srpna 1914 Německo napadlo Belgii. Velká Británie vyhlásila válku Německu.
* 6. srpna 1914 Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Rusku
* 12. srpna 1914 velká Británie a Francie vyhlásily válku Rakousku-Uhersku
* v srpnu 1914 vstoupilo do války na straně dohody Japonsko
* v listopadu 1914 vstoupilo do války na straně Centrálních mocností Turecko

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*